Ordensregler for HPK

Ordensreglerfor live Pokerturnering i HPK

 1. Turneringen ledes af en turneringsleder, samt en bordformand ved hvert spillebord.
  Bordformand er altid sæde 1, hvis denne er tom er det sæde 2 og sådan fremadrettet.

 2. Personer under 18 år har ikke adgang til spillelokalet.

 3. Der skal forvises billed-ID og betalingskort brugt til betaling ved ankomst til turneringslokalet på turneringsdagen.

 4. Truende eller aggressiv adfærd accepteres ikke.

 5. Det er forbudt at udvise støjende adfærd.

 6. Det er forbudt at være til gene for andre.

 7. Enhver overtrædelse af ordensregler kan medføre straf eller bortvisning.

 8. Hvis en spiller afsløres i snyd, vil denne øjeblikkeligt og permanent blive bortvist
  fra spillelokalet.

 9. Når en spiller er busted, giver bordformanden turneringslederen besked.

 10. Ved uoverensstemmelser ved et bord tilkalder bordformanden en turneringsleder.

 11. Turneringslederens afgørelse er endelig i enhver sammenhæng.