Turnerings regler

Turneringsregler


 1. Turneringslederen kan til hver en tid træffe en afgørelse, som denne finder mest fair i den givne situation; også selvom denne beslutning strider mod de skrevne regler.

 2. Bliver der vendt et kort under kortgivningen, skal det bruges som det første burn-card. Sker det 2 gange i samme hånd, er der omgivning.

 3. Bliver et eller flere fælleskort vendt for tidligt, skal det/de ikke bruges, men blandes ind i bunken igen. Dette gælder også hvis én eller flere spillere, har nået at reagere på det for tidligt givne kort.

 4. Alle chips skal være på bordet. Det er ikke tilladt at fjerne chips fra bordet. Chips med størst værdi, skal altid være synlige. Chips skal være udenfor spillefladen.

 5. Hvis en spillers bet/raise ikke stemmer overens med det verbalt annoncerede, er det det verbalt annoncerede, der er bindende.

 6. Bets skal placeres foran spillerens kort. Undlad at kaste chips i potten.

 7. Acting uden for tur låser spilleren, således at spilleren kun kan call i denne betting runde.

 8. Stringbetting er ikke tilladt. Man better/raiser enten ved at annoncere sit bet verbalt, eller ved at placere den korrekte mængde chips foran sig en enkelt bevægelse.

 9. Uden verbal erklæring af et bet/raise vil en enkelt chip blive opfattet som et call.

 10. Hvis en spillers kort kommer i kontakt med bunken med foldede kort, eller en anden spillers kort, er hånden foldet, såfremt kortene ikke uden tvivl kan identificeres.

 11. Det er spillerens eget ansvar at beskytte sin hånd. En folded hånd kan ikke tages op og spilles.

 12. Spillere må ikke vise sine kort til andre spillere under spillet. Viser man sin hånd til andre spillere, er hånden død.

 13. Andre spillere eller tilskuere må ikke involveres i en aktiv hånd. I sådan tilfælde vil hånden betragtes som foldet.

 14. Såfremt en hånd vises til en enkelt spiller efter hånden er forbi, haralle spillere ved bordet ret til at se hånden.

 15. Kort må ikke fjernes, holdes under bordet, eller på andre måder være skjult.

 16. For at vinde en pot, skal en spiller vise begge sine kort.

 17. Hvis alle spillere checker i sidste budrunde, skal spillere, der agerer først, vise sin hånd først, og begge kort skal vises på engang.

 18. Ved split-pot går chips, der ikke kan deles ligeligt mellem spillerne, til spilleren der sidder først efter dealer button.

 19. Når small blind ryger ud af en turnering, rykkes dealer button i det efterfølgende spil hen til det tomme sæde (hvor den burde være, hvis ikke spilleren var røget ud).
  Spillet fortsætter herefter sin vante gang med hhv. small blind og big blind til spillerne tilvenstre for knappen (det tomme sæde)

 20. Når Big blind ryger ud skal spilleren til venstre i det efterfølgende spil betale Big blind - sådan som det hele tiden har været meningen.
  Small Blind (som skulle være betalt af den spiller der røg ud) udgår. Dealer knappen fortsætter i det næste spil til det tomme sæde, hvorefter spillet fortsætter som normalt.

 21. Heads-up Når der kun er to personer tilbage, er det den person, hvis tur det er til at betale Big blind, der skal betale Big blind. Den anden spiller får således dealer-button og betaler small-blind. Dealeragerer først inden floppet, og Big blind agerer først
  efter floppet.

  Husk: Det er altså turen til at betale Big blind, der bestemmer hvor dealer button skal være. Ingen får lov til at springe en omgang over, og ingen skal betale Big blind to gange i streg.

 22. Det er ikke tilladt at tale andet end skandinavisk og engelsk ved bordet.

 23. Ved uoverensstemmelser ved et bord tilkalder bordformanden en turneringsleder.

 24. Turneringslederens afgørelse er endelig i enhver sammenhæng.